สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

การชำระเงินทางธนาคาร

ท่านสามารถชำระเงินผ่านทางธนาคาร ที่บริษัทเปิดรับชำระไว้ดังนี้

เลขที่บัญชี : 004-2-41095-0

ชื่อบัญชี : บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : เสาชิงช้า