สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

วิธีการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 

  1. เข้าสู่หน้า My Account (มุมบนขวาของเว็บไซต์)

 

1

 

                2.  เมื่อเข้าสู่หน้า Dashboard ให้ไปที่เมนู “คำสั่งซื้อ”  จะปรากฏข้อมูลใบสั่งซื้อขึ้นมา โดยแต่ละใบสั่งซื้อจะระบุสถานะของใบสั่งซื้อนั้นๆไว้ด้วย

 

1

 

               3.  โดยในระบบจะมีสถานะใบสั่งซื้อ ดังนี้่

3.1.  รอตรวจสอบการชำระเงิน    –    สถานะนี้จะปรากฎหลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว  

3.2.  กำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง  –  สถานะนี้จะปรากฎหลังจากลูกค้าทำการแจ้งชำระเงินเข้าสู่ระบบ

3.3.  รอการชำระเงิน  –  สถานะนี้จะปรากฎต่อเมื่อลูกค้าประสงค์ที่จะชำระเงินค่าสินค้าปลายทางเท่านั้น

3.4.  ส่งของแล้ว  –  สถานะนี้จะปรากฎเมื่อทางบริษัททำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

3.5.  ยกเลิก  –  สถานะนี้จะปรากฎเมื่อมีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าในใบสั่งซื้อนั้นๆ

3.6. ส่งคืน  –  สถานะนี้จะปรากฎเมื่อมีการส่งคืนสินค้า