สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

วิธีการสมัครสมาชิกใหม่

คุณสามารถทำการ สมัครสมาชิก ในระบบของ Aksorn Inspire เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ด้วยวิธีการดังนี้

  1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ให้ทำการกดปุ่ม Login มุมขวาบนของหน้า เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ หากยังไม่มี Account สามารถสมัครสมาชิกได้ทันที

2. ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้า Login และ สมัครสมาชิก

3. ท่านสมารถทำการสมัครสมาชิกได้ โดยการใส่ Email address และกำหนด Password ที่มีความปลอดภัย

 

4. เมื่อทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้า My account ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นสำหรับใช้งานในส่วนต่างๆ

5. ฟังก์ชั่น คำสั่งซื้อ ใช้สำหรับดูรายการสั่งซื้อต่างๆ ที่สมาชิกเคยสั่งซื้อในเว็บไซต์

6. ฟังก์ชั่น ดาวน์โหลด ใช้สำหรับดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสินค้า

7. ฟังก์ชั่น ที่อยู่ ใช้สำหรับระบุที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า

6. ฟังก์ชั่น รายละเอียดบัญชี ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิก

6. เมื่อทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันที