สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

เด็ก 61 กำลังจะเจอระบบการรับนักศึกษารูปแบบใหม่ หลายคนสงสัยว่าทำไปต้องเปลี่ยน แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดียังไง เสียอย่างไร EDUZONES ได้ทำสรุประบบการเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษาของไทย เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

Link : https://youtu.be/HOlDlANySGs
เรื่องโดย ณัฐพงษ์ ก้อนนาค
Motion Graphic ธวัชชัย ทองหล่อ
Graphic สิทธิเดช สุรเดชาวุธ
ภัทรภร อยู่ทอง

Credit eduzone