สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

อัพโหลดสำเนาการชำระเงิน

สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถแนบสำเนาการชำระเงิน (ถ้ามี)ได้ที่นี่

และเมื่อท่านทำการกดปุ่ม “สั่งซื้อ” สำเนาการชำระเงินจะถูกแนบไปกับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
หากท่านไม่สะดวกในการ ส่งนำเนาชำระเงินทางนี้ สามารถเลือกวิธีัการส่งสำเนาทางอื่นได้ ดังนี้

1. ส่งทาง Line โดย add Line ID : Aksorn Inspire

2. ส่ง FAX : 02-622-1311-8

3. ส่ง mail : e-shop@aksorn.com