สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน (Coding&Robotics Kit) Quirkbot

ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน (Coding&Robotics Kit) Quirkbot

฿127,000.00

รายละเอียด

“ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมลงบนสมองกลฝังตัว สำหรับปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ และเรียนรู้การทำงานของหุ่นยนต์

– ช่วยพัฒนาทักษะ ตรรกะ เพื่อจัดรูปแบบและฝึกลำดับการคิดของผู้เรียน
– ถ่ายทอดความคิดให้เป็นภาพจริง ผ่านการเขียน Code เพื่อควบคุมหุ่นยนต์

– สร้างความคุ้นเคยและรู้เท่าทันเทคโนโลยี เตรียมพร้อมสำหรับตลาดงานในอนาคต

– สอนการเขียน Code ในรูปแบบของกราฟฟิกที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อใช้งาน”

This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty

รหัสสินค้า: 4620001 - คุณต้องการความช่วยเหลือไหม Contact Us Leave Feedback

Categories: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , .