สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ
แบบฝึก BrainUp อายุ 3-5 ปี
ใหม่

฿85.00

This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty

แบบฝึกพัฒนากระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เน้นพัฒนาการคิดขั้นสูงตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ผ่านรูปแบบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องรูปร่างและการรู้จักตัวเลข 1-10

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก .270 kg
ขนาด 28.6 x 21.1 x 0.5 cm
ช่วงชั้น

ปฐมวัย

กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

อนุบาล1, อนุบาล2, อนุบาล3