สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

IDEA KIT 580 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์

IDEA KIT 580 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์

฿4,800.00

รายละเอียด

ชุดโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างจินตนาการ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการลงมือปฏิบัติ
และเกิดชิ้นงาน อีกทั้งยังเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน การเล่านิทาน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนุกในห้องเรียน
“เชื่อมจุดต่อเส้น เล่นเป็นความรู้ ก้าวแรกสู่นวัตกรรม”.
–  สร้างพื้นฐานทางการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา “คิด วางแผน ลงมือทำ”
– พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ
-สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty

รหัสสินค้า: 4811004 - คุณต้องการความช่วยเหลือไหม Contact Us Leave Feedback

Categories: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , .