สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ
Play N Grow : ต้นไม้นับจำนวน

฿11,500.00

สื่อในชุดนี้เป็นของเล่นแขวนผนังเพื่อพัฒนาทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน การจำแนก
จัดกลุ่ม ของเล่นในชุดมีรูปแบบที่ชัดเจนเข้าใจง่าย เด็กสามารถเล่นได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากการมองตามรูปร่าง ประกอบกับความคิดที่ยืดหยุ่น เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาในเกม และช่วยเสริมทักษะการสื่อสารเมื่อเด็กๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยกันเกี่ยวกับเกมและวิธีการแก้ปัญหาในเกม

This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 10 kg
ขนาด 28 x 28 cm
ช่วงชั้น

กลุ่มสาระ

, ,

สื่ออุปกรณ์ – ของเล่น / ชุดสื่อ

ระดับชั้น

, , ,

รหัสสินค้า: 8096004 - คุณต้องการความช่วยเหลือไหม Contact Us Leave Feedback

Categories: , , , .

Tags: , , , , , .